Поняття та зміст деяких елементів механізму адміністративно-правового регулювання діяльності адміністративних судів

Механізм адміністративно-правового регулювання в сучасному адміністративному праві є провідним інститутом, що характеризує динаміку адміністративно правових норм. Без всякого сумніву він не може бути єдиною «динамічною» складовою адміністративно-правового регулювання. Адміністративно-правові відносини, адміністративно-правові режими у цьому переліку займають свою чільну нішу. Однак саме на долю механізму адміністративно-правового регулювання випала доля бути найширшою універсальною категорію у цьому переліку. Невід’ємним елементом його, у всіх випадках, є адміністративно-правові відносини, а адміністративно-правові режими використовуються у випадку необхідності.

Самый быстрый способ для получения качественной юридической помощи это адвокат онлайн, данную функцию предоставляет лучшее Адвокатское Бюро Дяченко и Партнеры.

Тим самим, провідні вчені-адміністративісти залишать відкритим питання про складові механізму адміністративно-правового регулювання для кожного окремого випадку регулювання суспільних відносини. Для них це відкрита множина. Відповідно і для нашого дослідження, враховуючи специфічний предмет аналізу, ми маємо визначити необхідно і достатньо множину елементів адміністративно-правового регулювання діяльності адміністративних судів.

Додатковим (достатнім) елементом адміністративно-правового регулювання діяльності адміністративних судів є процедури призначення посадових осіб суб’єктів публічної адміністрації, які безпосередньо забезпечують належні умови праці суддям адміністративних судів. В першу чергу до таких осіб відносяться посадові особи апарату адміністративного суду (помічника судді, секретаря судового засідання та судового виконавця).

Таким чином до елементів адміністративно-правового регулювання діяльності адміністративних судів слід віднести наступні юридичні складові:

1) норми адміністративного права та їх зовнішнє вираження джерела адміністративного права, які забезпечують адміністративно-правове регулювання діяльності адміністративних судів;

2) адміністративно-правові відносини регулювання діяльності адміністративних судів;

3) форми діяльності публічної адміністрації, які застосовуються при адміністративно-правовому регулювання діяльності адміністративних судів;

4) методи діяльності публічної адміністрації щодо адміністративно-правове регулювання діяльності адміністративних судів;

5) адміністративні процедури призначення посадових осіб суб’єктів публічної адміністрації, які безпосередньо забезпечують належні умови праці суддям адміністративних судів (помічників суддів, секретарів судового засідання та судових виконавців).